Esittelen itseni

Tehtävän tavoitteena on, että oppilas kerää itsestään helposti saatavia tietoja, joiden avulla hän voi kertoa itsestään muille. Itsensä esittely arjen tilanteissa on taito, joka jokaisella tulisi olla kohdattaessa uusia ihmisiä.

Itsestä kertominen ja tilanteeseen sopivien asioiden valitseminen ei välttämättä ole helppoa, siksi sitä on hyvä harjoitella tutussa ryhmässä.

Yhteisesti voidaan pohtia:

  • Mitä, missä tilanteissa ja kenelle kerron itsestäni?
  • Osaanko kertoa riittävästi mutten liikaa?
  • Onko esittelyni sujuvaa?

Tehtävän voi tehdä myös siten, että oppilaat videoivat esittelynsä, ja katsovat niitä pienemmissä ryhmissä. Otoksia voi ottaa monta, ja omaa esittäytymistään voi hioa.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: itsetuntemus, itsetunto

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen