Kehon mitat

Harjoitus tehdään pareittain. Kenenkään kehon mittoja ei ole tarkoitus esitellä mittoina muille eikä vertailla oppilaita keskenään. Tavoitteena on saada ryhmä huomaamaan, että kukin meistä on erilainen kehon mittasuhteilta ja että erilaisuus on rikkautta. Kukin on sopiva siis sellaisenaan.

Keskustelun pohdintakysymysten avulla voi käydä ryhmän kanssa opettajan harkinnan mukaan.

  • Mitä mieltä itse olen omista mittaustuloksistani?
  • Yllättikö jokin mitta sinut?
  • Mikä sinun ja muiden mitoissa on samanlaista? Entä erilaista?
  • Onko mitoissa suurta hajontaa riippuen sukupuolesta tai iästä?
  • Onko jokin mitoista sellainen, mikä vaikuttaa arjen tilanteisiin edistävästi tai haittaavasti?
  • Mikä mitta on sellainen, jota seurataan ihmisen kasvaessa eniten?

Harjoituksen voi toteuttaa myös niin, että keho piirretään itse tai hyödynnetään oppilaiden valokuvia itsestään.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Biologia: ihminen, keho
Matematiikka: mittaaminen, mittayksiköt
Kuvataide: ihmisen mittasuhteet