Positiivisuuden talo

Oppilaiden voi olla vaikea löytää positiivia asioita itsestään. Harjoituksen tavoitteena on löytää jokaisesta oppilaasta hyviä puolia ja piirteitä hieman eri näkökulmista. Harjoitus vaatii oppilailta rohkeutta ja itsetutkiskelua. Harjoituksen tekeminen voi tuoda oppilaissa hyvinkin vahvoja tunteita pintaan, joten etukäteen keskustelu positiivisten piirteiden merkityksestä ihmisen tukipilareina voi olla tarpeen.

Apukysymyksiä harjoituksen tekemiseen:

  • Millaisia positiivisia asioita tai piirteitä pidät ihmisessä tärkeinä?
  • Ovatko ne sellaisia hyviä asioita, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa? Tunnistatko itsessäsi samoja piirteitä?
  • Oletko saanut kotoa tai kavereilta hyvää palautetta toiminnastasi? Millaisissa tilanteissa tai millaisista asioista sinua on kehuttu? Onko jokin saamastasi palautteesta sellainen, jonka olet kuullut useammin kuin kerran?
  • Mitä sellaisia asioita, joita et välttämättä tuo esille muiden aikana, pidät itsessäsi hyvinä?
  • Jos olet kokenut elämässäsi haasteita, esteitä, vaikeuksia tai surua, mikä luonteenpiirre on auttanut sinua selviytymään vaikeista asioista?

Ennen harjoituksen aloittamista alkua on hyvä käydä talon eri osat ja niihin pyydetyt positiivisten asioiden erot hyvin läpi. Perustuksiin oppilaat joutuvat samalla pohtimaan arvojaan ja niitä asioita, mitä he itse pitävät tärkeinä positiivisina piirteinä ihmisiissä. Ikkunat ovat vaikein osuus, sillä niihin oppilaan pitäisi kyetä sukeltamaan ulkokuorensa alle. Katon kohdalla mieleen voi palautua oppilaan kokemuksista vaikeita asioita, joista hän on selvinnyt. Seiniin oppilaat voivat kertoa toisistaan hyviä asioita.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Elämänkatsomustieto: hyvän elämän perustan rakentaminen, omaan elämään vaikuttaminen positiivisella asenteella
Terveystieto: itsetuntemus, itsetunto
Äidinkieli ja S2: sanavarasto, kuvailevat ilmaisut

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot