Vahvuuteni

Harjoitus voi toimia johdantona luonteenvahvuuksien laajempaan käsittelyyn. Tarkoituksena on auttaa oppilasta huomaamaan mahdollisimman konkreettisesti omia vahvuuksiaan eli niitä asioita, joissa hän on hyvä. Vahvuuksiin on hyvä palata päivittäin ja herätellä oppilaita uskallukseen huomata hyvä. Vahvuusnäkökulma on huomionarvoinen erityisen tuen oppilaan HOJKS:ien laadinnassa.

Pohdintakysymyksiä:

  • Mitä asioita on hyvä osata elämässä?
  • Miten vahvuuksien avulla voisi tukea vaativien taitojen harjoittelua?

Apuna vahvuuksien etsimisessä voidaan käyttää valmiita vahvuussanoja alla mainitusta Huomaa hyvä! -teoksesta. Sanojen ymmärtämistä tukevat ja niitä selittävät arjen esimerkit, joita on hyvä pohtia sekä yhteisesti että jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti. Vahvuusjulisteeseen voi myöhemmin kirjata tilanteita, joissa kyseinen vahvuus ilmeni.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Uusitalo-Malmivaara – Vuorinen: Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus 2016.

Uusitalo-Malmivaara – Vuorinen: Huomaa hyvä! -toimintakortit. PS-kustannus 2016.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi: tunnetaidot, tutkiminen ja uteliaisuus
Terveystieto: itsetuntemus, itsetunto

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yritteliäisyys