Tunnekuvia

Harjoituksen tarkoitus on auttaa tulkitsemaan tunteita kasvojen ilmeistä. Kasvojen ilmeistä tulkittavat tunteet nimetään tunnesanoja käyttäen, ja ne voidaan koota eri tunnesanojen alle. Tehtävä on helppo toteuttaa myös sähköisesti, jolloin etsitään erilaisia kasvokuvia vaikkapa julkisuuden henkilöistä.

Pohdintakysymyksiä:

  • Kertooko ilme aina, mitä ihminen tuntee?
  • Milloin tunne on tarpeen salata?
  • Miksi kaikki eivät tulkitse samaa ilmettä samalla tavalla? Mitä vaikutusta tällä voi olla vuorovaikutukseen?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen