Tunnejana

Tunnejana voi olla oppilaalla käytössä käyttäytymisen ennakoivaan hallintaan tai vaikeiden tilanteiden purkamiseen. Tunnejanaa voi myös hyödyntää ryhmän toiminnan ohjaamiseen, jolloin ryhmä yhdessä määrittelee sopivan toiminnan ja tunteiden ilmaisun sosiaalisissa tilanteissa.

Tehtävässä voi hyödyntää materiaalissa olevia tunnekortteja tai tulostaa netistä kasvoja, jotka kuvaavat tunteita. Oppilaat voivat tehdä tunnekuvat omista kasvoistaan tehtävän Mitä tunteita kasvoni kertovat? idealla.

Lisätehtäväehdotus

Tunnejanan voi askarrella jokaiselle oppilaalle. Tällöin kuvien sijoittamisen jälkeen janaan voi kiinnittää poikittain reunoista narun, johon on pujotettu helmi, joka liikkuu narussa. Aina, kun oppilas kokee tunnereaktion, helmi voidaan siirtää tunnejanalla siihen kohtaan, johon oppilas kokee, että oma tunnetila siirtyi. Keskustelun avulla voidaan pohtia, oliko tunnereaktio tilanteeseen sopiva voimakkuudeltaan tai ilmaisultaan. Mikäli helmi siirtyi punaiselle alueelle, mitä olisi pitänyt tapahtua, jotta tunnereaktio ei olisi ollut niin voimakas?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: tunteiden nimeäminen, kertominen ja keskustelu
Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Kuvataide: askartelu, piirtäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen