Jähmettyneet tunteet

Toiminnallisessa harjoituksessa harjoitellaan ilmaisua ja eläytymistä. Tilassa liikkuminen helpottaa ilmaisua ja eläytymistä. Tehtävän voi tehdä toki myös paikallaan ollen.

Pohdintakysymyksinä voidaan käsitellä yhdessä:

  • Ovatko jotkin tunteet itsellesi vieraita?
  • Mihin tunteisiin oli helppo eläytyä?
  • Miten ilmaisussa näkyy eri oppilaiden temperamentit?
  • Miettikää tilanteita, joissa tarvitaan hyvää eläytymiskykyä?
  • Missä ammateissa empatiakyky on erityisen tärkeä taito?

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito