Keho kertoo tunteista

Harjoituksessa pohditaan tunteiden tuntumista kehossa. Tunnesanat johdattelevat pohdintaan. Kehoon liittyvät ilmaisut toimivat myös kielen rikastuttajina. Tunnesanakortteja voidaan kiinnittää tai tunnesanoja voidaan kirjoittaa piirrokseen. Kehoon liittyvät ilmaisut ovat apuna keskustelulle, miten tunne voi kehossa tuntua.

Pohdintakysymyksiä:

  • Missä kehon paikoissa sama tunne voi tuntua eri ihmisillä?
  • Miltä tunne tuntuu kehossa?
  • Milnkälaisissa tunteissa kehoon liittyvät ilmaisut ovat mukana? Keskustelkaa ja kuvailkaa, missä tilanteissa ja miltä tuntuu, kun esim. sydän on karrella tai vatsaa nipistelee.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: sanavarasto, kuvailevat ilmaisut

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito