Mitä tunteita kasvoni kertovat?

Oppilaat voivat käyttää koulun tai omia laitteitaan kuvaamiseen. Kuvien käytöstä, säilyttämisestä ja jakamisesta tulee käydä yhteisesti keskustelu ennen tehtävän tekemistä. Oppilaat voivat harjoitella ilmeiden tekemistä peilin edessä tai ryhmissä ennen kuvien ottamista. Ryhmä voi päättää etukäteen tunteet, joita he haluavat ilmentää kuvissa.

Harjoituksessa otettavia kuvia voi myös käyttää Tunnejana-harjoituksen tunnekuvien tekemiseen.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: nimeäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito