Epämiellyttävän tunteen ilmaiseminen

Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa epämiellyttäviä tunteita herättäviä tilanteita ja oppia ilmaisemaan ajatuksia siten, ettei tunteesta kertominen aiheuta muille tai itselle mielipahaa.

Harjoituksen myötä oppilaat oppivat huomaamaan toisen olemuksessa näkyviä epämiellyttäviä tunteita ja auttamaan niiden muuttamisessa positiivisemmiksi.

Oppilaiden tehtävä on miettiä niitä tunteita, jotka ovat epämiellyttäviä, mutta eivät liian voimakkaita. Opettaja voi johtaa keskustelua ensin tunteiden nimeämisestä. Oppilaat voivat hyödyntää kirjan tunnesanoja tunteiden nimeämiseen. Ennen harjoituksen tekemistä on hyvä myös keskustella, missä tilanteissa kukin voi kokee epämiellyttäviä tunteita ja miksi.

Tehtävän aikana on hyvä vaihtaa pareja useasti, jotta harjoitus pysyy tarpeeksi neutraalina.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Ympäristöoppi ja terveystieto: tunnetaidot
Äidinkieli ja S2: nimeäminen, keskustelu ja vuoropuhelu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu