Aikaa on jäljellä viisi minuuttia

Joskus on sellaisia oppilaita, jotka tulevat usein myöhässä kouluun, mutta ovat kuitenkin heränneet ja valmistautuneet lähtöön ajoissa. Jostain syystä itse lähteminen ajoissa ei vaan onnistu. Harjoitus on tehty erityisesti tällaisia oppilaita varten, mutta toki kaikki voivat sen tehdä.

Harjoitukseen on tarkoituksena kirjoittaa konkreettiset asiat, jotka pitää tehdä juuri ennen ovesta ulos astumista. Sellaisia asioita voivat olla oppilaasta riippuen esimerkiksi: kenkien jalkaan laittaminen, avainten mukaan ottaminen, valojen sammuttaminen tai koiran rapsuttaminen.

Oppilaiden kanssa voi pohtia:

  • Mistä myöhästyminen johtuu?
  • Onko myöhästymiseen hyviä syitä?
  • Miksi lähteminen on joskus hankalaa?

Harjoituksen voi tehdä myös lopusta alkuun edeten, jos se tuntuu loogisemmalta. Silloin aikaa ja tekemisiä lähdetään kelaamaan taaksepäin siitä hetkestä, kun on ovesta ulkona. Harjoituksen voi tehdä myös yhdessä Miten ehdin ajoissa? -harjoituksen kanssa. Tällöin voi miettiä, mitkä lähtöä edeltävän tunnin tehtävistä, on jätettävä viimeiseen viiteen minuuttiin ja mitkä on mahdollista tehdä jo aiemmin.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot