Ajankäytön vertaileminen

Harjoitus toimii apuna oman ajankäytön hahmottamisessa erityisesti silloin, jos aika ei meinaa riittää tai ajankäyttö johonkin toimintoon mietityttää. Sen avulla voi tarkkailla esimerkiksi liikunnan, ruutuajan tai istumisen määrää päivän aikana. Harjoituksen avulla laajennetaan näkemystä myös omasta ympäristöstä ja sekä läheisten että muun maailman ihmisten ajankäytöstä ja tapahtumista.

Kun vuorokautta mietitään jonkun toisen näkökulmasta, on tärkeää, että merkinnät perustuvat tietoon eivätkä arvauksiin. Tehtävä voidaan tehdä haastattelemalla tai pyytämällä kyseistä henkilöä täyttämään itse oman vuorokautensa toiminnot.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoituksen voi tehdä myös itse otettujen tai vaikka lehdistä leikattujen kuvien avulla. Erilaisia toimintoja esittävät kuvat laitetaan aikajanalle niihin käytettyä aikaa vastaavan kokoisina. Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi toteuttaa myös omasta vuorokaudesta kertovana elokuvana.

Harjoituksessa voi hyödyntää myös Mitä vuorokauteen mahtuu arkena -harjoitusta, etenkin jos se on toteutettu sähköisesti. Kuvien liittäminen ja muokkaaminen aikajanalle sopivan kokoisiksi olisi sähköisesti helppoa ja tarkoituksenmukaista. Mielenkiintoista vertailua voidaan tehdä, jos kahden henkilön aikajanat yhdistetään.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi kuvasivua.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Vieraat kielet: kellonajat, vuorokaudenajat
Maantieto: maailman aikavyöhykkeet ja kellonajat, maailmanpoliittinen tilanne

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu