Mitä vuorokauteen mahtuu arkena?

Usein ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat kiireisiä ja kamppailevat ajan riittämättömyyden kanssa. Näin ei välttämättä kuitenkaan kaikkien kohdalla ole, ja joillekin tylsistyminen on arkinen ongelma. Harjoituksen käsittelyssä tarvitaan sen vuoksi hienotunteisuutta. Ajankäytön vertailusta kaverin tai perheenjäsenen kanssa on oma tehtävänsä myöhemmin jaksossa.

Vuorokausirytmistä keskusteltaessa voidaan pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä voi tehdä, jos nukkumaan käyminen tai unen saaminen on vaikeaa?
  • Mikä helpottaa nukahtamista?
  • Mikä vaikeuttaa nukahtamista?

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitus voidaan toteuttaa sähköisesti siten, että laaditaan piirakkadiagrammi. Oppilas kirjoittaa lohkoon tekemisen (esim. koulumatka) ja venyttää lohkon vastaamaan tekemiseen kuluvaa aikaa ajan mittaiseksi (esim. 20 minuuttia). Lohkot on hyvä erottaa toisistaan eri väreillä. Kun koko piirakkadiagrammi on täytetty, oppilas voi sijoittaa lohkot kellotauluun tai aikajanalle. Lopuksi voidaan tarkastella, loppuuko tila kesken tai jääkö siihen paljon tyhjiä aukkoja.

Harjoitukseen on kolme liitesivua.

Oppiaineet, joihin tehtävä liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta
Biologia: kehon toiminnot ja niiden ylläpitämisen edellytykset

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjentaidot