Miten muutan tylsät asiat mukavammiksi?

Joskus pienet epämiellyttävät asiat saavat aikaan turhan suuren murheen. Vaikkapa tuleva hammaslääkäriin meno mietityttää ja harmittaa pitkään etukäteen ja haittaa opiskelua ja saa mukavatkin asiat tuntumaan kurjilta. Harjoituksessa harjoitellaan ikäviltä tuntuvien asioiden muuttamista mukavammiksi.

Oppilaita voi neuvoa keräämään tekemiään asioita jonkin teeman ympäriltä, esimerkiksi kouluun tai kavereihin liittyvät asiat. Näin harjoitus ei paisu liian suureksi eikä ensimmäisen taulukon täyttämiseen käytettävä aika ei veny liian pitkäksi. Harjoitusta voi rajata myös niin, että esimerkiksi alle puolen tunnin mittaisia tekemisiä ei merkitä tai lyhennetään tarkasteltava ajanjakso viikkoa lyhyemmäksi.

Harjoituksen voi antaa myös päiväkirjatehtäväksi yhden viikon ajaksi tai muulle valitulle ajalle.

Viimeisen sivun taulukon tylsä asia voi olla esimerkiksi huoneen siivous ja siihen liittyvä muutos, vaikkapa huoneen siivoaminen yhdessä kaverin kanssa.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja vieraat kielet: verbit, viikonpäivät, vuorokaudenajat
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot