Miten valintani vaikuttavat seuraavaan päivään?

Harjoituksen tavoitteena on lisätä nuoren oman elämän hallinnan tunnetta, ennakointia, suunnitelmallisuutta ja valmistautumista. Asiat eivät vain tapahdu yllättäen ja itsestään, vaan moniin tilanteisiin voi itse vaikuttaa ja valmistautua.

Kaikkien valintojen ei tarvitse olla joko hyviä tai huonoja, vaan taulukkoon voi myös merkitä keskenään tasavertaisia valintoja ja pohtia niiden hyötyjä ja haittoja. Valittavana voi olla esimerkiksi, pakkaako liikuntavarusteet valmiiksi illalla ja kertaako sanakokeeseen aamulla vai toisinpäin.

Oppilaita ohjeistetaan miettimään, miten oma käytös erilaisissa tämän päivän tilanteissa vaikuttaa huomisen päivän onnistumiseen. Pohdittavana voi esimerkiksi olla kaverille tai opettajalle tiuskaisu, anteeksi pyytäminen tai pyytämättä jättäminen, puhelimen räplääminen oppitunnilla tai kaverin kehuminen harjoituksissa.

Harjoitus voidaan tehdä yhdessä Valmistaudun tulevaan viikkoon ja Miten muutan tylsät asiat mukavammiksi? -harjoitusten kanssa. Jälkimmäisen harjoituksen yhteydessä voi miettiä, miten edellisenä päivänä tai edellisellä viikolla tehdyt valinnat vaikuttavat asian miellyttävyyteen. Esimerkiksi hyvin valmistautuneena koe tai esitys tuntuu etukäteen yleensä huomattavasti mukavammalta kuin huonosti valmistautuneena.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu