Suunnittelen oman viikkoni

Harjoitusta varten olisi hyvä pyytää jokaiselle oma kalenteri joltain yhteistyökumppanilta.

Kalenterin käyttöä voi harjoitella oppilaan kehitystaso huomioiden sekä luokan seinällä olevaan kalenteriin, että oppilaan omaan paperiseen tai sähköiseen kalenteriin. Kalenteria on hyvä tarkastella yhdessä säännöllisesti, jotta sinne merkityt asiat muistuvat mieleen ja kalenterin käytöstä tulee merkityksellistä. Kouluviikon voi vaikka aloittaa kalenterituokiolla, jolloin palataan hetkeksi edellisen viikon tapahtumiin, katsotaan kuluvan viikon merkinnät ja päivitetään kalenteria tarvittaessa.

Viikon suunnittelun voi aloittaa myös kirjoittamalla kalenteriin edellisen viikon tapahtumat, jolloin muodostuu käsitys, mitä kaikkea viikon aikana voi tapahtua ja toisaalta voi pohtia, mitkä tapahtumat kannattaa merkitä kalenteriin ja mitä kenties ei. Kannattaako esimerkiksi viikoittain toistuva lukujärjestys tai harrastus kirjoittaa jokaisen viikon kohdalle vai olisiko niiden paikka jossain muualla? Oppilas voi myös arvioida, mitkä kaikki edellisen viikon tapahtumat hän olisi ennen viikon alkamista osannut kirjoittaa kalenteriin ja mitkä taas tulivat yllätyksenä.

Erilaisia sähköisiä kalentereita voidaan vertailla niiden ominaisuuksien mukaan. Vertailtavia ominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi kirjoitustilan laajuus, yksityisyyden suoja, mahdollisuus kalenteritietojen jakamiseen ja kalenterikutsujen lähettämiseen, oman ja esimerkiksi luokan tai harrastusporukan kalentereiden samanaikainen käyttö, kalenterin käyttöominaisuudet eri laitteilla sekä tulostusmahdollisuus.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoituksen voisi toteuttaa myös niin, että oppilaat saisivat ottaa itse kuvia esimerkiksi puhelimillaan ja rakentaa still-kuvista elokuvan tulevasta viikostaan tekstityksineen ja äänineen.

Harjoitukseen on liitteenä kaksi sivullista kuvia, joita voi liimata kalenteripohjaan tai aikajanalle.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: kalenterin käyttäminen, tulevaisuudesta kertominen, perfekti ja pluskvamperfekti, tekstien tuottaminen
Vieraat kielet: kalenterisanasto, muu aikaan liittyvä sanasto, futuuri, perfekti ja pluskvamperfekti
Matematiikka: kalenteri, ajan yksiköt
Ympäristöoppi: minä ihmisenä, arjen tilanteissa ja yhteisöissä toiminen
Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen