Valmistaudun tulevaan viikkoon

Harjoituksen tavoitteena on lisätä nuoren oman elämän hallinnan tunnetta, ennakointia, suunnitelmallisuutta ja valmistautumista. Asiat eivät vain tapahdu yllättäen ja itsestään, vaan moniin tilanteisiin voi itse vaikuttaa ja valmistautua.

Harjoitus voidaan tehdä kirjoittamalla vastauksia paperille tai tietokoneelle. Hedelmällisintä on keskustella kysymyksistä pienissä ryhmissä tai koko ryhmän kesken. Kysymysten käsittelyssä voi edetä ryhmän yhteisistä asioista kohti jokaisen omia asioita. Valintojen tekemisellä tarkoitetaan ennakointia ja vastuunottoa oman elämän suunnittelusta ja sujumisesta. Oppilas voi esimerkiksi valita, valmistautuuko ajoissa tulevan viikon kokeeseen vai ei.

Harjoitus sopii hyvin tehtäväksi Kysymyksiä ajankäytöstä -harjoituksen jatkona. Miten valintani vaikuttavat seuraavaan päivään -harjoituksen avulla oppilaat voi puolestaan ohjeistaa vertailemaan tulevan viikon valintojaan.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitus voidaan tehdä myös niin, että oppilaat kirjoittavat tulevan viikon tapahtumia paperilapuille tai sähköiseen tiedostoon. Tämän jälkeen tapahtumia voidaan peukuttaa kivoiksi tai tylsiksi sekä keskustella, miksi toisen mielestä jokin asia on kiva ja toisen mielestä tylsä.

Lapuista tai sähköisestä tiedostosta voidaan myös poimia sattumanvaraisesti tulevan viikon tapahtumia, joihin täytyy tehdä valmistautumissuunnitelmia pareittain tai pienissä ryhmissä.

Jos tulevan viikon tapahtuma on esimerkiksi jääkiekkoharjoitukset, voi valmistautumiseen kuulua seuraavat asiat:

  • luistimien teroitus
  • varusteiden tarkistus
  • likaisten varusteiden pesu ja kuivatus
  • rikkimenneen varusteen korjaus tai uuden hankinta
  • kyydityksen sopiminen treeneihin ja kotiin
  • eväiden hankinta
  • läksyjen teko aiemmin, jollei treeni-iltana ehdi
  • riittävä uni edellisenä yönä
  • syömisten ajoituksen suunnittelu treenipäivänä.

Luokan yhteistä kalenteria voidaan täyttää myös harjoituksen avulla siten, että yhdessä pohditaan, mitä tällä viikolla pitäisi tehdä, jotta ensi viikosta tulisi mahdollisimman onnistunut. Kaikki valmistautumistehtävät merkitään kalenteriin, jotta ne tulevat tehdyiksi.

Harjoitukseen on liitteenä värikooditettu viikkokalenteri.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
Ympäristöoppi: minä ihmisenä, arjen tilanteissa ja yhteisöissä toiminen
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu