Asioiden hoitaminen

”Käyn asioilla”, sanotaan usein. Arjen asioita on opittava hoitamaan, jotta arki sujuisi. Perheessä jokaisella on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Asioiden hoitaminen helpottuu, kun asioita tehdään yhdessä ja vastuuta jaetaan. Yhteinen vastuu keventää kaikkien taakkaa.

Jokaisella on myös omia asioita, jotka täytyy hoitaa itse. Kun kuljetaan kohti aikuisuutta ja itsenäistä elämää, vastuu omien asioiden hoitamisesta kasvaa. Asioiden hoitaminen voi tuntua tylsältä, ja sitä haluaisi lykätä. Pakolliset asiat kannattaa kuitenkin hoitaa ajoissa. Jos asioita ei hoida, niistä saattaa myöhemmin kehittyä ongelmia ja seurata vaikeuksia.

Arjen askareiden ja asioiden hoitaminen vaatii aluksi opettelua. Ensin voi olla epäselvää, mitä asioita täytyisi hoitaa. Viikoittain hoidettavia asioita voivat olla esimerkiksi kotityöt, opiskelu, ostosten tekeminen, harrastuksissa käynti ja liikkuminen. Lisäksi täytyy huolehtia laskuista ja pankkiasioiden hoitamisesta, lääkärissä ja apteekissa käymisestä, matkalippujen ostamisesta
sekä erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämisestä.

Asioiden hoitamiseen kannattaa pyytää apua. Neuvoja voi pyytää läheisiltä tai viranomaisilta, joiden kanssa asioi. Viranomaisten työhön kuuluu neuvoa, kuinka esimerkiksi hakemuksia täytetään.

Arkielämän asioihin kuluu rahankäyttö. Joskus saattaa olla hetkiä, jolloin omat rahat eivät riitä. Silloin voi joutua ottamaan lainaa eli lainaamaan rahaa. Rahaa voi lainata monella tavalla, mutta kaikenlaiseen lainaamiseen liittyy riskejä. Lainaraha täytyy aina maksaa takaisin.

Lainarahaan liittyy usein myös korko, joka täytyy maksaa lainan lisäksi. Siksi lainarahalla ostaminen tulee kalliimmaksi kuin omalla rahalla ostaminen. Mieti siis aina tarkkaan, onko rahan lainaaminen välttämätöntä.