Mihin säästän rahaa?

Toivelaatikoita voi vertailla kavereiden kesken. Jos laatikoissa on paljon samoja toiveita, voidaan pohtia, mistä kyseiset toiveet tulevat: elämäntilanteesta, mainoksista, uutuustuotteista, muodista vai mediasta? Myös erot laatikoiden sisällöissä voivat johtua samoista syistä.

Lisätehtäväehdotus:

Katsokaa jokin oppilaiden suosima ohjelma tai video. Keskustelkaa yhdessä, minkälaista mainontaa tai piilomainontaa se sisältää. Pohtikaa myös, minkälaisia haaveita ja toiveita ohjelma tai video herättää. Myös ulkona liikkuessa voi ottaa kuvia tai kerätä listaa mainoksista ja muista eteen tulevista toiveiden herättäjistä. Minkälaisia tuotteita tai asioita niissä näkyy?

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kuvataide: mainoskuvat
Yhteiskuntaoppi: median sisällöt ja käyttö, taloudellinen toiminta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Kotitalous: kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4: monilukutaito
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen