Mitä ääneni kertoo puhelimessa?

Harjoituksen oppimistavoitteena on huomata, miten puheen rytmillä ja painotuksilla voidaan vaikuttaa viestin merkitykseen. Erityisen tärkeää on huomata, että silloin, kun kuulija on vain äänen varassa eikä voi tarkkailla ilmeitä tai eleitä, väärinymmärrysten mahdollisuus on suuri. Myös tauot sanojen välissä tai hiljaisuus keskellä lausetta voi tuottaa kuulijalle erilaisen käsityksen asiasta, kuin mitä puhuja tarkoittaa.

Opettaja ohjaa oppilaita laatimaan omat harjoitusvirkkeet, elleivät he käytä valmista mallia.

Kun oppilaat ovat harjoittelleet kuuntelemista ja ilmaisua, harjoituksen lopuksi on hyvä käydä loppukeskustelu, jossa oppilaat kertovat huomioistaan muille.

Lisätehtäväehdotus:

Oppilaat voivat harjoitella lauseiden sanomista eri sanoja painottaen ja samalla nauhoittaen puhettaan. He voivat myös nauhoittaa erilaisia virkkeitä valmiiksi. Nauhoituksia kuunnellaan yhdessä pohtien, mitä puhuja sanomallaan tarkoittaa. Näin voidaan havainnollistaa, miksi joskus tulee väärinymmärretyksi.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: vuorovaikutus, keskustelu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot