Mitä asioita hoidan itse?

Harjoitus voidaan tehdä kahdesta eri näkökulmasta:
a) Mitä asioita hoidan tai harjoittelen hoitamaan nyt? tai
b) Mitä asioita minun pitäisi osata hoitaa itse tulevaisuudessa ja kuka minua silloin auttaa?

Harjoituksen esimerkit on pilkottu pieniksi taidoiksi, jotta hahmottaminen olisi helpompaa. Monesti taidot ovat suuria kokonaisuuksia, jotka sisältävät oikeastaan monia eri taitoja. Jos suuren kokonaisuuden sisällä on osioita, joita ei osaa hoitaa itse, voiko silloin sanoa osaavansa asian? Opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita miettimään kullekin sopivia hoidettavia asioita ja auttaa pilkkomaan niitä pienimpiin osiin tarvittaessa.

Jos pienet osiot tuntuvat liian helpoilta, voivat hoidettavat asiat olla myös vaativampia elämänhallintaan liittyviä asioita, kuten lääkärikäynti, johon sisältyy ajanvaraus, lääkäriin meno oikeaan aikaan, oman huolen kertominen, määrättyjen lääkkeiden hakeminen jne.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot