Miten käyttäydyn puhelimessa?

Harjoituksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet hoitaa asioita puhelimessa siten, että he tietävät miten, milloin, missä, millaisella äänensävyllä ja kuinka äänekkäästi mitäkin asioita hoidetaan.

Ennen harjoituksen tekemistä voidaan keskustella puhelimen käyttöön liittyvistä tilanteista, joita oppilaat ovat kohdanneet omassa arjessaan.

Yhteisesti voidaan keskustella ja pohtia:

  • Miltä tuntuu, kun huomaa toisen huutavan puhelimeen vaikkapa bussissa ja kertovan puhelunsa aikana asioita, joita muut eivät haluaisi kuulla tai tietää?
  • Oletko joskus huomannut toimineesi puhelimessa itse niin, että muut ovat häiriintyneet?
  • Ovatko puhelinkeskustelusi aiheuttaneet väärinkäsityksiä, joita olet myöhemmin joutunut selvittämään?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: vuorovaikutus, keskustelutaidot
Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot