Miten pidän rahaa mukana koulussa?

Raha herättää usein voimakkaita tunteita, ja rahan tai maksuvälineen mukaan ottaminen kouluun voi tehdä oppilaista levottomia. Vaikka koulussa ja kotona olisi puhuttu, että asia pidetään omana tietona, voi rahan tai maksuvälineen esittely kavereille silti tuntua houkuttelevalta. Rahaan liittyvä kerskailu ja kateus aiheuttavat helposti hankalia tilanteita. Harjoitus on tarkoitettu edellä kuvattujen tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja niiden selvittelyn avuksi.

Lisätehtäväehdotus:

Ottakaa selvää sellaisista maksutavoista, joissa ei tarvitse pitää rahaa tai maksukorttia mukana. Pohtikaa yhdessä alla olevia kysymyksiä.

  • Minkälaisissa tilanteissa tällaiset maksutavat ovat hyviä? Mitä hyviä puolia maksutavassa on?
  • Minkälaisissa tilanteissa tällaiset maksutavat ovat huonoja? Mitä huonoja puolia maksutavassa on?
  • Kuka maksutapoja voi käyttää?
  • Olisiko maksutapa mahdollinen teidän tilanteessanne?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: taloudellinen toiminta
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5: tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen