Opettelen rahan säästämistä

Oppilailla saattaa olla käytössään hyvin erilaisia rahamääriä. Toiselle muutaman euron karkkipussi on jokapäiväinen itsestäänselvyys, toiselle säästökohde. Tarvittaessa harjoituksen taulukon voi ensin täyttää kuvitteellisesta tilanteesta. Tilanne voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Hannu haluaa ostaa itselleen mopon ja tarvitsee siihen rahaa 700 euroa. Miten hän voi säästää rahat mopoon? Jokaisen oman taulukon voi jättää itsekseen mietittäväksi kotitehtäväksi.

Lisätehtäväehdotus:

Jos luokalla on yhteinen säästökohde, esimerkiksi leirikoulu tai luokkaretki, voidaan taulukko täyttää sen osalta. Rahanhankintamenetelminä voidaan järjestää esimerkiksi myyjäiset, joiden osalta arvioidaan myytävien tuotteiden kulut ja arvioidut tuotot. Myyjäisiä järjestettäessä voi olla hyvä puhua myytävien tuotteiden valmistuskustannuksista. Vaikka oppilaan äiti leipoisi mokkapalat ilmaiseksi, eivät ne oikeasti ole ilmaisia. Myyjäiset voidaan suunnitella järjestettäväksi myös niin, että luokka sijoittaa tarvikkeisiin tietyn summan rahaa ja valmistaa myytävät tuotteet itse. Tällöin päästään pohtimaan järkevää hinnoittelua, riskinottoa ja yrittäjyyttä.

Jos oppilas on menossa kesätöihin, voi hän laatia budjettitaulukon kesätyöpalkalle, säästökohteelle ja kesän muille menoille.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Martoilla on verkkosivuillaan erilaisia sähköisiä budjettilaskureita, joita voi käydä tutkimassa.

Matematiikka: budjetin laskeminen
Kotitalous: kuluttaja- ja talousosaaminen kotona
Yhteiskuntaoppi: taloudellinen toiminta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys