Rahan lainaaminen kaverilta

Raha herättää usein voimakkaita tunteita, ja kaverisuhteet ovat monesti koetuksella, jos ollaan velkaa tai velan maksussa on epäselvyyksiä. Toiset ovat valmiita antamaan omistaan helposti ja tarjoavat rahaa, karkkia, puhelinta ja muuta omaisuuttaan muiden käyttöön auliisti. Toiset taas ovat tarkempia omaisuudestaan ja pitävät sen mieluusti itsellään. Jos asiat sujuvat tasapuolisesti ja vastavuoroisesti, ei ongelmia tule, mutta usein joku tuntee kokeneensa vääryyttä, mikä voi aiheuttaa kahnausta tai velkojen perintää kyseenalaisin keinoin. Harjoitus on tarkoitettu tällaisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä avuksi niiden selvittelyyn.

Lisätehtäväehdotus:

Tutustukaa eri pankkien lainasopimuksiin ja -hakemuksiin. Tarkastelkaa, minkälaisia tietoja niissä kysytään ja mitä tietoja lainan maksusta annetaan.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: rahan lainaaminen, pankkien toiminta, taloudellinen toiminta
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu