Tarvitsenko tavaraa, josta haaveilen?

Usein tulee tehtyä hankintoja, jotka hetken päästä tuntuvat turhilta tai harmittaa, ettei käyttänyt rahaa sittenkin johonkin muuhun. Haaveilun kohteet vaihtuvat, ja niin saa ollakin. Harjoitus on tilanteisiin, joissa oppilas suunnittelee ostavansa jotakin.

Ruuduista väritetään vain se, jonka vastauksen on valinnut, ei molempia. Kun on värittänyt kaikki valitsemansa ruudut, voi vallitsevan värin perusteella nähdä, olisiko ostos kannattava vai ei. Tulosta voidaan pohtia sen perusteella, onko se yhteneväinen omien mietteiden kanssa.

Lisätehtäväehdotus:

Tehkää hintavertailu paljon toivotusta tavarasta tai palvelusta. Vertailla voi eri kauppojen ja tavarantoimittajien hintoja samasta tuotteesta sekä saman tuoteryhmän eri hintaisia tuotteita.

Pohtikaa yhdessä seuraavia kysymyksiä:

  • Kannattaako aina ostaa sieltä, mistä saa halvimmalla?
  • Onko kallein myös paras?
  • Mihin voisi käyttää rahat, jotka säästyvät, kun ostan halvemman tuotteen?

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: kodin tavarat ja niiden säilytys, asuminen ja yhdessä eläminen, kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa
Yhteiskuntaoppi: media, mainonta, mihin tuotteen hinta perustuu ja keille raha maksetusta tuotteesta menee, taloudellinen toiminta
Ympäristöoppi: kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys