Harjoittelen rentoutumista

Rentoutuminen ryhmässä vaatii hyviä järjestelyjä. Oppilaan on voitava luottaa siihen, että aikuisella on tilanne hallinnassaan ja oleminen on turvallista. Ryhmän jäsenten on oltava vakuuttuneita siitä, että heillä on rauha, turva ja mahdollisuus sulkea silmänsä ja vajota omiin mietteisiinsä. Harjoituksen voi aluksi tehdä istuen, jos makuulle käyminen tuntuu vaikealta tai vaatii liikaa järjestelyjä. Rentoutumisen taitoa pitäisi pystyä harjoittelemaan usein, jotta siitä tulisi arjen taito.

Rentoutusharjoitus voi olla lyhyt tuokio tai pidempi syvärentoutus. Arjen taitona nopea rentoutumisen kyky olisi tärkeä oppia. Se vaatii usein paljon harjoittelua ja säännöllistä toistoa.

Harjoituksessa opettaja lukee tekstin ääneen. Vaihtoehtoisesti sen voi tallentaa ja kuunnella yhteisesti tai itsenäisesti kuulokkeilla. Rentoutumistekstinä voivat toimia muutkin kuin varsinaiset rentoutustekstit. Esimerkiksi maisemakuvaukset tai kertomukset luonnontapahtumista voivat auttaa rentoutumisessa.

Pohdintakysymyksiä:

  • Miksi rentoutuminen on tärkeää?
  • Miksi rentoutuminen on joskus vaikeaa?

Lisätehtäväehdotus:

Oppilaat voivat kirjoittaa omia rentoutumistekstejä.

Harjoitukseen liittyviä materiaali- ja linkkivinkkejä

Eri tekijätahojen yhteistyönä laadituista Oiva-harjoituksista löytyy paljon hyödyllistä materiaalia.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
Liikunta: kehon hyvinvointi ja kehonhuolto
Kuvataide ja musiikki: oma tuottaminen, luovuuden edistäminen rentoutumisella
Äidinkieli ja S2: omat rentoutustekstit

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot