Juhlavaatetuksen suunnittelu

Jotkut oppilaat kulkevat vuodenajasta ja tilanteesta riippumatta aina samoissa vaatteissa. Osa tekee niin omasta halustaan, osa muista syistä. Vaatteet ja niihin käytetyt rahat ovat hyvin henkilökohtaisia asioita, jotka kuitenkin näkyvät hyvin selvästi ympärillä oleville. Samoistakin vaatteista voi kuitenkin tehdä juhlaan sopivammat niin, että olosta tulee juhlavampi.

Pohtikaa yhdessä, minkälaisissa juhlavaatteissa tunnette olonne mukavaksi ja minkälaisissa ette.

Lisätehtäväehdotus:

Etsikää lehdistä tai netistä kuvia erilaisista juhlavaatetuksista esimerkiksi Oscar-gaalassa tai Linnan juhlissa. Ovatko kaikkien vaatteet mielestänne juhliin sopivat? Miksi?

Harjoituksen liitteenä on kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Käsityö ja kotitalous: vaatehuolto, erilaiset materiaalit, pukukoodit, innovointi, muotoilu, kokeilu

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu