Miten rentoudumme?

Harjoituksen tarkoituksena on havainnollistaa, että rentoudumme eri tavoin ja nautimme erilaisista asioista. Oppilaan itsetuntemusta ja suvaitsevaisuutta voi lisätä ihmisten välisten erojen hyväksyvä huomioiminen.

Puhekuplakuvan voi suurentaa, jolloin puhekupliin voi liimata esimerkiksi liitteenä olevan kuvasivun kuvia.

Harjoituksen tekemisen jälkeen voidaan keskustella yhteisesti, millaiset rentoutumisen keinot voivat olla haitallisia.

Harjoituksesta on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli: haastattelun tekeminen
Elämänkatsomustieto: moninaisuuden ymmärtäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu