Neuvoja juhliin osallistujille

Juhliin osallistuminen voi jännittää oppilasta paljon. Harjoituksen tavoitteena on auttaa rentoutumisessa juhlaan valmistauduttaessa. On hyvä tiedostaa, että kaikki mokaavat joskus ja noloistakin tilanteista selvitään. Juhlien keskipiste on sankari, ei vieras, vaikka vähän mokaisikin. Hyvä käytös pelastaa monelta mokalta. On hyvä tietää joitakin peruskäytössääntöjä ja miettiä etukäteen, miten eri tilanteissa olisi hyvä toimia.

Pohdintakysymyksiä, joita voidaan käydä yhteisesti läpi:

  • Minkälaisia vieraita haluaisit omiin juhliisi? Miksi?
  • Minkälaisia vieraita et haluaisi omiin juhliisi? Mikset?
  • Onko parempi viedä vähemmän mieluisa lahja kuin ei lahjaa ollenkaan?
  • Minkälaisen ilmaisen lahjan juhlasankarille voisi antaa?
  • Mistä aiheista tuntemattomien kanssa voi keskustella?
  • Voiko juhliin ottaa omat eväät mukaan?

Lisätehtäväehdotus:

Koulussa voidaan järjestää oikeat juhlat, joissa päästään harjoittelemaan juhliin osallistumista. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää myös juhlat, joihin jokaiselle oppilaalle jaetaan oma rooli. Silloin kenenkään ei tarvitse olla juhlissa omana itsenään, mikä voi saada tilanteen tuntumaan helpommalta.

Erilaisissa käytösoppaissa on ohjeita juhlapukeutumisesta kattausvinkkeihin ja tervehtimistapoihin.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: juhlaruoat ja -kattaus, tarjoilu, juhlien ruoka- ja juomamäärät, juhlakäyttäytyminen, ruokaosaaminen ja -kulttuuri
Äidinkieli: juhlakutsu, juhlapuhe, kiitoskortit, vuorovaikutustilanteissa toimiminen, tekstien tuottaminen
Vieraat kielet: kattaussanasto
Kuvataide ja käsityö: juhlakattauksen suunnittelu ja valmistus sekä juhlapukujen suunnittelu, valmistus, tuunaus ja innovointi

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu