Teen arkivaatteesta juhlaan sopivan

Vaatteet ja niihin käytetyt rahat ovat hyvin henkilökohtaisia asioita, jotka kuitenkin näkyvät hyvin selvästi ympärillä oleville. Käytössä olevista vaatteista voi kuitenkin tehdä pienin muutoksin paremmin juhlaan sopivat, joilloin itsellekin tulee juhlavampi olo. Siisti, ehjä ja puhdas arkivaate voi olla jopa juhlavampi kuin huonosti pidetty juhlavaate.

Harjoituksen tekeminen voidaan aloittaa pohtimalla, minkälaisissa vaatteissa oppilaat toivoisivat vieraiden tulevan omiin juhliinsa.

Lisätehtäväehdotus:

Oppilaat voi ohjeistaa etsimään kuvia tavallisista arkivaatteista ja miettimään, miten niitä voisi tuunata juhlaan paremman sopiviksi. Tehtäväksi on hyvä antaa myös tuunausbudjetin laatimisen.

Sopivassa ryhmässä oppilaat voivat tuoda kouluun kuvia itsestään pukeutuneina juhla-asuun. Kuvia vertailemalla voidaan tarkastella eri ikäisten juhlapukeutumista ja pukeutumisen muuttumista muutaman vuoden aikana. Tarkastelussa tulee välttää oppilaiden keskinäistä vertailua, ellei ryhmä ole erityisen läheinen.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Käsityö ja kotitalous: vaatehuolto, erilaiset materiaalit, pukukoodit, innovointi, muotoilu, kokeilu
Matematiikka: budjetin laadinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu