Mitä kotitöitä teen?

Harjoitusta voi käyttää osana kotitalouden kokonaisuutta, ja se on hyvä tehdä yhteistyössä kodin ja koulun kanssa. Kotitöiden harjoittelu ja työvaiheiden nimeäminen koulussa on hyvä harjoitus ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä.

Harjoitus voidaan toteuttaa pidemmän ajan kuluessa niin, että kotona tehtävistä kotitöistä sovitaan oppilaan huoltajan kanssa. Oppilas merkitsee sovitut työt kalenteripohjaan. Tehtyjen töiden dokumentointiin voidaan hyödyntää oppilaan omaa älylaitetta, jolle hän esimerkiksi kuvaa tehdyt työt.

Pohdintakysymyksiä:

  • Mistä kotitöistä pidät eniten?
  • Onko jokin kotityö, jota et voi sietää?
  • Onko sinulla mielestäsi liikaa, liian vähän vai sopivasti kotitöitä vastuullasi?
  • Teetkö kotityöt oma-aloitteisesti vai täytyykö jonkun kehottaa sinua tekemään ne? Kenen?

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: kodinhoito

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot