Miten voin vaikuttaa koulun siisteyteen?

Harjoituksen tarkoitus on haastaa oppilaat huomaamaan oman toiminnan merkitys koulun siisteyteen. Erityisesti yritetään löytää asioita, joita jokainen voisi omassa toiminnassaan parantaa. Siisteydestä on vastuussa jokainen koulussa liikkuva ihminen. Muiden epäsiisteys ei ole itselle syy sotkea, eikä siisteydestä huolehtimista voi jättää muiden vastuulle. Oppilaiden on hyvä tarkastella omaa siisteyskäyttäytymistään arjen tilanteissa.

Lisätehtäväehdotus:

Haastakaa koko koulunne siisteyskampanjaan ja miettimään samoja kysymyksiä kuin tehtävässä. Katsokaa, muuttuuko oppilaiden ja henkilökunnan toiminta kampanjan aikana. Miettikää, keksittekö yhdessä kampanjaa varten kehotuksia, joiden avulla kaikki muistaisivat pitää huolta siisteydestä. Voitte hyödyntää siihen harjoitusta Miten huolehdin lähiympäristön siisteydestä?.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: kodin ja ympäristön siisteys, hygienia, asuminen ja yhdessä eläminen
Oppilaanohjaus: puhtaanapidon ammatit
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen, ympäristön tutkiminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskuntaoppi: demokraattinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4: monilukutaito