Suunnittelen ohjekyltin

Harjoituksen tekemisen voi aloittaa katsomalla kuvia liikennemerkeistä ja keskustelemalla merkkien viesteistä ja väreistä sekä symbolikielestä ja merkkien noudattamisesta.

Pohdintakysymyksiä:

  • Mitkä lähiympäristönne paikat ovat usein sotkuisia, mitkä siistejä? Miksi?
  • Kuka ylläpitää näiden paikkojen siisteyttä?
  • Kuka sotkun aiheuttaa? Miksi?
  • Mitä siisteydestä tai sotkuisuudesta seuraa?
  • Mitä hyötyä on siisteydestä tai sotkuisuudesta?

Lisätehtäväehdotus:

Tarkkailkaa erilaisia liikennemerkkejä sekä kielto- ja kehotuskylttejä. Pohtikaa, minkä värisiä eri tarkoituksiin käytetyt merkit ovat (kehotukset yleensä sinipohjaisia, kiellot ja rajoitukset puna- tai keltapohjaisia)? Keskustelkaa, millaisia tunteita ne herättävät sekä mitä merkkejä tekee mieli noudattaa ja mitä ei. Muistakaa myös perustella, miksi ajattelette niin.

Tehkää tarkastelun jälkeen huonon merkin tilalle parempi merkki tai kyltti.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kotitalous: kodin ja ympäristön siisteys, hygienia, asuminen ja yhdessä eläminen
Oppilaanohjaus: puhtaanapidon ammatit
Ympäristöoppi: arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen, ympäristön tutkiminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskuntaoppi: demokraattinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4: monilukutaito