Mistä löydän koulutuspaikan?

Joskus oma ala voi löytyä sopivan opiskelupaikan löytymisellä. Opiskeluarjen sujumisen kannalta on olennaista, että opiskelupaikkaan on kohtuullinen matka, opiskelutavat ovat mielekkäitä ja opiskeluympäristö mukava. Varsinkin, jos omat kiinnostuksen kohteet ovat vielä epävarmoja, korostuvat opiskelupaikkaan liittyvät asiat arjen sujumisessa.

Pohdintakysymyksinä voidaan käsitellä yhteisesti seuraavia asioita:

 • Kuinka paljon olet valmis käyttämään päivittäin aikaa koulumatkaan?
 • Haluaisitko asua vielä vanhempiesi luona vai muuttaa jo omillesi?
 • Opiskeletko mieluummin yksin vai ryhmässä?
 • Saako opiskelu maksaa vai ansaitsisitko mieluummin rahaa opiskellessasi?
 • Opiskeletko mieluummin itsenäisesti omaan tahtiisi vai kaipaatko lukujärjestystä ja opettajan ohjausta?
 • Milloin haluaisit valmistua? Oletko tuolloin valmis astumaan työelämään vai suunnitteletko jatko-opintoja?
 • Kuinka paljon aikaa tarvitset hakemuksen laatimiseen?
 • Mitä tietoja ja liitteitä tarvitset hakemukseen?
 • Milloin hakemuksen pitää viimeistään olla postissa?
 • Järjestetäänkö oppilaitoksessa pääsykoe?
 • Milloin ja missä pääsykoe on?
 • Keitä pääsykokeeseen kutsutaan? Miten kutsuttaville ilmoitetaan?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

MLL:n Nuortennetistä löytyy vinkkejä siihen, mitä peruskoulun jälkeen voi tehdä ja miten tavoitteisiin voi päästä. Sivuilla on myös paljon käytännön tietoa esimerkiksi opiskelujen rahoittamisesta, pois kotoa muuttamisesta sekä siitä, mitä tulee tehdä, jos ei saakaan opiskelupaikkaa.

Äidinkieli ja S2: hakemusten täyttäminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys