Miten valitsen oman alani?

Omaa alaa kannattaa aloittaa miettimään oman kiinnostuksen kautta, mutta pelkkä kiinnostus ei riitä pohjaksi alan valinnalle. Henkilöllä saattaa olla fyysisiä rajoitteita, jotka estävät työn tekemisen alalla. Kiinnostus voi johtaa myös jonkin alan harrastamiseen työn tekemisen tai opiskelun sijaan. Alan valintaan vaikuttavat monet tekijät ja vaikka valitsisi jonkin alan, elämäntilanne saattaa myöhemmin muuttaa valintaa. Alaa pohdittaessa kannattaa miettiä tarkasti, onko oma mielikuva alan työn tekemisestä vain haavekuva, tuleeko mielikuva televisio-ohjelman kautta vai tietääkö oppilas oikeasti mitä työ on. Alaa valittaessa on hyvä käydä haastattelemassa tai tutustumassa alalla työskenteleviin ihmisiin.

Harjoitusta tehtäessä kannattaa tutustua Suomen koulutusjärjestelmään ja pohtia omaan alaan johtavaa koulutuspolkua. Harjoitus kannattaa tehdä pienissä paloissa ajan kuluessa ja taydentää omaa suunnitelmaa vähitellen tiedon karttuessa.

Ennen harjoituksen aloittamista voidaan yhteisesti pohtia, minkälaisia työtehtäviä oppilaat haluaisivat tehdä työelämässä tai vaihtoehtoisesti mitä he eivät ole valmiita tekemään. Ennen harjoituksen tekemistä voidaan netissä tehdä myös AVO–kysely (ks. alla), jonka tulosten avulla voi saada ideoita oman alan etsintään.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin. Opintopolku on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

L6: työelämätaidot ja yrittäjyys
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot