Tutkinnosta ammattiin ja työhön

Tutkintojen nimet eivät useinkaan kerro sitä, millaisia työtehtäviä eri aloilla on tarjolla. Harjoituksen ideana on tutustua eri tutkintonimikkeisiin ja konkretisoida, mitä saman tutkinnon eri työtehtävät voivat olla käytännössä ja millaisia ammattinimikkeitä tutkinnon suorittaneella voi olla.

Harjoituksen aikana on tarkoituksena pohtia, mitä tietyn ammattinimikkeen suorittaneet henkilöt tekevät todellisuudessa työssään.

Harjoituksen voi tehdä esimerkiksi pareittain siten, että selvitettävinä on kaikki perustutkinnoista saatavat ammattinimikkeet ja niihin kuuluvat työtehtävät.

Lisätehtäväehdotus:

Lisätehtävänä oppilaita voi kannustaa kyselemään lähipiirinsä aikuisilta, mikä on heidän tutkintonsa, mitä kautta he ovat päätyneet nykyiseen työhön ja mitä he käytännössä tekevät työssään.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin. Opintopolku on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys