Valmistaudun menemään uuteen kouluun

Uuteen kouluun meneminen on aina jännittävää. Erityisesti toiselle asteelle siirtyminen peruskoulun mahdollisesti pienestä erityisryhmästä suureen ammattikouluun, lukioon tai muuhun oppilaitokseen on merkittävä muutos opiskeluarkeen. Toisen asteen opettajien toiveena on monesti, että peruskoulussa valmisteltaisiin paremmin uuteen kouluun siirtymistä. Etenkin erityisoppilaat ovat usein henkisesti ja fyysisesti eksyksissä uusissa, valtavan kokoisissa oppilaitoksissa.

Harjoitus toimii keskustelupohjana ja tarkistuslistana, kun oppilas valmistautuu ensimmäiseen koulupäivään uudessa koulussa. Sen tarkoituksena on ehkäistä opintojen keskeytyksiä, jotka johtuvat siitä, ettei ensimmäisinä päivinä löydä oikeaan paikkaan tai oikean ihmisen luo. Myös oikeanlainen ruoka allergiselle tai mahdollisuus lääkkeiden ottamiseen turvallisesti voi olla olennaisessa osassa koulun aloituksessa. Nuorelle on hyvä tarjota vastuuta ja onnistumisen kokemuksia hänen taidoilleen sopivalla tavalla, mutta samalla on tärkeää huolehtia mahdollisimman sujuvasta ja turvallisesta alusta uudessa elämäntilanteessa. Harjoitusta voi soveltaa myös yläasteelle tai muuten kesken perus- tai muun koulun toiseen oppilaitokseen siirtymiseen valmistautumiseen.

Kannattaa käyttää hyödyksi kaikki oppilaitosten tarjoamat tutustumispäivät ja koulutuskokeilut. Oppilaitoksista voi myös kysyä räätälöityjä vierailumahdollisuuksia juuri omalle ryhmälle sopivalla tavalla toteutettuna.

Lisätehtäväehdotus:

Haastatelkaa oman koulunne entistä oppilasta hänen kokemuksistaan uuteen kouluun siirtymisestä.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin. Opintopolku on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen