Kertaan oppimaani

Oppilaiden kuulee usein valittavan, etteivät he muista, opi tai ole tyytyväisiä oppimiseensa. Koetilanteissa oppilaat saattavat valittaa, jos kokeessa kysyttävä asia on opiskeltu jakson alussa ja se on jo unohtunut.

Nyt harjoitellaan tällaisista ajatuksista eroon pääsemistä. Harjoituksen tavoitteena on kehittää mieleen painamista ja opitun asian merkitykselliseksi tekemistä irrallisen, pelkän muistin varassa olevan tiedon sijaan. Kirjatiedon ohella tehtävää voidaan käyttää erilaisissa oppimisprosesseissa opitun tiedon kertaamiseen.

Harjoituksen avulla harjoitellaan asioiden oppimista ja muistamista omia vahvuuksia hyödyntäen. Oppilas etsii itselleen parhaan tavan kerrata ja muistaa uusi asia ja ottaa samalla vastuuta oppimisestaan.

Yhdessä voidaan pohtia:

  • Miksi oppiminen vaatii kertaamista?
  • Minkä asian opit viimeksi kerralla ilman kertaamista?
  • Miten kuvailisit helposti opittavaa asiaa? Entä vaikeasti opittavaa tai muistettavaa asiaa?
  • Minkä asian oppimisesta viimeksi innostuit? Miksi?
  • Minkä asian oppimisessa kertaaminenkaan ei ole auttanut? Miksei?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä:

Kalakoski: Pieni kirja muistista. Työterveyslaitos 2011.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: muistin ylläpitäminen
Biologia: muistin toiminta
Kaikki oppiaineet: opiskelutaidot sekä kokeeseen, esitykseen tai muuhun opitun asian muistamista vaativaan tilanteeseen valmistautuminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot