Miten minä opin?

Koulussa luokkatilanteissa on välttämätöntä ohjata oppilaita monikanavaisesti. Kaikkien omaa oppimistyyliä ei välttämättä voida huomioida. Jo peruskoulun aikana on syytä alkaa pohtia omaa oppimistaan ja sitä, millaisissa tilanteissa kukin oppii parhaiten. Harjoituksessa ei ole kyse siitä, mitä oppiainetta on helpointa tai vaikeinta oppia, vaan siitä, miten kaikessa opiskelussa voi hyödyntää omaa luontaista tapaa oppia. Ympäröintitehtävä toimii johdatuksena ja virittäytymisenä oman oppimistavan pohdintaan.

Pohdintakysymyksiä:

  • Millaisissa tilanteissa olet oppijana parhaimmillasi?
  • Auttaako esimerkiksi piirteleminen kuuntelemista?
  • Tarvitsetko toimintaa käsillesi, kun kuuntelet ohjeita tai luentoa?
  • Millainen taukohetki voisi auttaa keskittymisessä?
  • Mitä muita huomioita sinulle tulee mieleen omasta oppimistavastasi?

Lisätehtäväehdotus:

Ryhmässä voitaisiin kokeilla erilaisia oppimistyylejä suunnitelmallisesti jonkin oppiaineen tunnilla. Tietyn taidon oppimista voisi silloin kokeilla erilaisia tyylejä kokeillen ja siten auttaa oppilasta ymmärtämään omaa tapaansa oppia. Ohjeet suorittamiseksi voisivat olla kirjallisina, kuunneltavina ja kuvina. Tehtävänä voi olla esimerkiksi kotitalouteen tai liikuntaan liittyvä harjoitus.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Kaikki oppiaineet: oppimaan oppiminen ja opiskelutaidot.

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen.