Opitun asian muistaminen

Harjoituksen tarkoituksena on rohkaista oppilasta tuomaan osaamisensa esille, vaikka hänellä olisi tunne, ettei osaaminen ole täydellistä. Tiedon murusista ja palasista maalaisjärjellä ja välillä tunnepohjaltakin voi saada koottua hyvän vastauksen kysymykseen tai oppimistehtävään. Tällainen prosessointi toimii myös hyvänä oppimistilanteena, kunhan vastaus käydään läpi kannustavasti oikeaan lopputulokseen ohjaten. Oppilas pääsee helpolla, kun jättää vastaamatta kokonaan, eikä tehtävän yhdessä läpikäyminen ole yhtä hyödyllistä kuin silloin, kun oppilas on yrittänyt vastata jotakin. Tämän takia jopa arvaaminen saattaa olla parempi tie asian oppimiseen kuin täysin tyhjä vastaus. Itsensä haastaminen pohtimaan ja järkeilemään vaatii voimia ja itseluottamusta, mutta onnistumisen kokemukset palkitsevat ja rohkaisevat entistä parempiin oppimistuloksiin.

Pohdintakysymyksiä:

  • Miksi koetilanteessa käy joskus niin, ettei muista mitään?
  • Miten tällainen tilanne olisi estettävissä?

Lisätehtäväehdotus:

Tehkää koe yhdessä ryhmän kanssa ja kokeilkaa tehtävän muistitapoja.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä:

Kalakoski: Pieni kirja muistista. Työterveyslaitos 2011.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Terveystieto: muistin ylläpitäminen
Biologia: muistin toiminta
Kaikki oppiaineet: opiskelutaidot sekä kokeeseen, esitykseen tai muuhun opitun asian muistamista vaativaan tilanteeseen valmistautuminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot