Valmistaudun oppimaan

Osa oppilaista tulee oppitunnille syömättä aamupalaa energiajuoman toimiessa tankkauksena ja tupakan herätyskellona vailla aavistustakaan siitä, mitä tunnilla olisi tarkoitus oppia tai tehdä. Mielessä pyörivät somessa käsitellyt asiat, ja maailma saattaa mullistua myös kesken oppitunnin tekstiviestin saapumisesta. Olosuhteet oppimiselle eivät ole silloin parhaat.

Harjoitus on tarkoitettu pohdinnan ja keskustelun pohjaksi ja sitä kautta keinoksi parantaa olosuhteita. Kaikkeen ei aina voi vaikuttaa, mutta pieniä asioita voi tai ainakin voi yrittää tehdä. Tärkeää on saada oppilas itse ottamaan vastuu oppimisolosuhteistaan tarjoten siihen kuitenkin tukea ja apua.

Pohdintakysymyksinä voidaan käydä yhteisesti läpi seuraavia kysymyksiä:

  • Miksi ennakkoon aiheeseen tutustuminen auttaa oppimista?
  • Miksen saa pitää puhelinta esillä oppitunnilla, vaikka pystyn mielestäni hyvin lukemaan ja kirjoittamaan viestejä sekä seuraamaan opetusta samanaikaisesti?
  • Miksi minun pitäisi syödä ennen kouluun tuloa, kun minulla ei ole aamulla nälkä?
  • En näe hyvin, mutten kehtaa pitää silmälaseja. Mitä teen?
  • Haluaisin työskennellä yhdessä parhaan kaverini kanssa. Miksi se ei aina ole paras vaihtoehto?
  • Miksi minun pitäisi tehdä itse muistiinpanoja, kun voin ottaa kuvan opettajan tekemistä materiaaleista tai hän voi lähettää ne minulle sähköpostilla?
  • Keskityn paremmin, jos saan opiskellessani näplätä puhelintani. Miksi se on tunnilla kiellettyä?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä:

Tutkimustuloksia siitä, miten medialaitteet häiritsevät keskittymistä ja oppimista, on esitetty teoksessa:
Müller: Aivokutinaa. Työterveyslaitos 2008.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Biologia ja terveystieto: terveellinen ruokavalio ja ruokarytmi, verensokeritasapainon vaikutus oppimiseen, kuulo- ja näköaistin toiminta sekä toiminnan häiriöt ja niiden yleisyys

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L1: ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot