Millainen on hyvä työntekijä?

Miellekartassa edetään keskeltä kohti reunoja yleisestä yksityiskohtaisempaan. Esimerkkimiellekartassa on värein kuvattu tarkkuustaso. Viivoja voi vetää palloista niin paljon, kuin asioita tulee mieleen. Taitavampien oppilaiden kanssa voidaan edetä todella yksityiskohtaisiin hyvän työntekijän ominaisuuksiin. Tärkeää on painottaa ominaisuuksien konkretiaa eli sitä, mitä tarkoittaa esimerkiksi täsmällisyys tai ahkeruus.

Yhtenä hyvän työntekijän ominaisuutena voidaan pitää kykyä huolehtia levosta ja vapaa-ajan virkistävyydestä. Hyvä työntekijä ei pelkästään tee töitä vaan nauttii myös vapaa-ajasta.

Miellekartta voidaan tehdä sopivan kokoisena paperille tai heijastaa luokan seinälle, jolloin oppilaat voivat vuorotellen tai ryhmissä käydä täydentämässä siihen asioita. Näin päästään keskustelemaan erilaisista hyvän työntekijän ominaisuuksista. Harjoituksen tekemisessä voidaan hyödyntää myös erilaisia sähköisiä miellekarttapohjia.

Pohdintakysymyksiä:

  • Minkälainen opiskelija ja koulutyöntekijä olet nyt? Millä adjektiiveilla kuvailisit itseäsi opiskelijana?
  • Minkälaista työntekijää työnantaja arvostaa? Miksi?
  • Miten voisit kehittää itseäsi työntekijänä?
  • Oletko kohdannut hyviä työntekijöitä kaupassa, julkisissa kulkuvälineissä, kirjastossa tai esimerkiksi nuorisotalolla? Kuvaile heidän työskentelyään adjektiivein.
  • Minkälaisen työnantajan työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Työsuojelu.fi-sivustolta löytyy nuorille suunnattua tietoa työsopimuksesta, palkasta, työehdoista ja muista työntekoon liittyvistä asioista:

MLL:n Nuortennetistä löytyy apua työ- ja harjoittelupaikkojen hakemiseen. Sivustolta löytyy tietoa väylistä löytää eri työpaikkoja, neuvoja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä ohjeita työhaastatteluun valmistautumiseen. Sivustolta löytyy myös vinkkejä, miten omia taitoja voi hyödyntää työnhaussa jos työkokemusta ei ole vielä kertynyt. Tietoa on myös siitä, miten nuoren työntekijän oikeudet eroavat täysi-ikäisen oikeuksista, mistä on hyvä olla tietoinen, jotta osaa vedota oikeuksiinsa tarpeen tullen.

Nuoren työntekijän ABC on Työterveyslaitoksen julkaisu työuran alussa oleville nuorille työntekijöille. Siihen on koottu TOP 10 -vinkkilista, jonka avulla nuoria herätellään miettimään sekä työpaikan käytäntöjen että oman käyttäytymisen merkitystä työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Vinkkilistan 10 kohtaa sisältävät kysymyksiä työhön opastamisesta sekä perehdytyksestä työpaikan työkykyä ja terveyttä ylläpitäviin käytäntöihin.

Duunitorista löytyy työpaikkoja, apua työpaikan hakuun, artikkeleita muun muassa työntekijältä vaadittavista ominaisuuksista ja paljon muuta nuorille suunnattua materiaalia.

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys