Millainen on hyvä työpaikka?

Jokainen voi vaikuttaa opiskelu- ja työskentelypaikkansa ilmapiiriin ja olosuhteisiin. Harjoituksen avulla pohditaan, minkälaiset olosuhteet ja ilmapiiri kannustavat positiivisiin suorituksiin ja saavat työpäivät tuntumaan mukavilta. Tärkeää on muistuttaa oppilaita siitä, että omalla toiminnallaan ja asenteellaan he vaikuttavat oman ympäristönsä viihtyisyyteen. Jokaisen tulee ottaa vastuu omasta vaikutuksestaan työskentely-ympäristöön.

Opettaja voi taustoittaa harjoitusta kertomalla omia tai kuvitteellisia kokemuksia hyvistä ja huonoista työilmapiireistä yksityiskohtia mainitsematta.

Yhdessä voidaan pohdinta:

  • Mitä tarkoittaa hyvä työpaikka?
  • Mitä tarkoittaa huono työpaikka?
  • Mitä tarkoittaa hyvä työilmapiiri?
  • Mitä tarkoittaa huono työilmapiiri?
  • Onko TET- tai kesätyöpaikassasi ollut hyvä vai huono työilmapiiri? Miten se näkyi ja mistä se johtui?
  • Minkälaisia ulospäin näkyviä merkkejä on hyvässä tai huonossa työpaikassa? (esim. työntekijöiden iloisuus, työntekijöiden pysyvyys, työn laatu, työpaikan siisteys...)

Lisätehtäväehdotus:

Kootkaa julisteeseen lehtileikkeden avulla hyviä työpaikkoja. Kukin ryhmäläinen voi valita työpaikoista mielestään parhaan. Tarkastelkaa yhdessä, mikä työpaikka voitti, ja pohtikaa, miksi.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Etsi internetistä sivustoja, joka on laadittu kesätyön etsijöiden ja tarjoajien yhteisöksi. Sivustoilla on esillä kesätyöpaikkoja eri aloilta. Työnantaja voi jättää sinne ilmoituksia avoimista paikoista. Lisäksi sivustolla saattaa olla keskusteluosio, jossa erityyppisissä työpaikoissa olevat kesätyöläiset voivat vertailla kokemuksiaan tai kysyä vinkkejä työnhakuun.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: sanomalehti, lehti-ilmoitukset, media, mainonta, tekstin tuottaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: monilukutaito
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys