Työelämään tutustumisen ohjeita

Työelämään tutustumisen ohjeet on tarkoitettu ohjeistukseksi ennen TET-jaksoa. Ohjeistusta voi helposti täydentää ajankohtaisilla huomioilla ja oman koulun käytännöillä. Jokaisen ohjeen yhteydessä on hyvä pohtia, miksi niin tulee toimia. Ohjeet on hedelmällistä käydä läpi yhdessä keskustellen, jotta perustelutkin tulevat monipuolisesti huomioitua.

TET-jakson jälkeen voi raportoinnin ja palautteen yhteydessä palata ohjeistukseen ja miettiä kohta kohdalta omaa onnistumista ja muiden toimintaa TET-jakson työyhteisössä. Usein oppilaat kertovat tässä keskustelussa omia huomioitaan aikuisten toiminnasta työpaikalla.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä

TET-tori on apuna TET-paikkojen esittelemisessä ja etsimisessä. Tori kokoaa yhteen tuhansia yrityksiä ja työpaikkoja jaoteltuna opintoaloittain. Sivustolta saa käytännön ohjeita työelämään tutustumisjaksoja varten, esimerkiksi miten työnantajaan otetaan yhteyttä ja mitä eri työpaikoilla tulee huomioida vaikkapa pukeutumisessa.

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6: työelämätaidot ja yrittäjyys