Vaikuttaminen

Teemme koko ajan valintoja perheenjäsenenä, ystävänä, opiskelijana, kuluttajana ja kansalaisena. Valinnoillamme on aina vaikutusta sekä omaan arkielämäämme että yhteisiin asioihin.

Meillä on vastuu siitä, mitä teemme tai jätämme tekemättä. Meillä on myös oikeus vaikuttaa asioihin. Vaikuttamisen päämääränä on, että jokin asia muuttuu tai säilyy ennallaan.

Uutisista ja nettikeskusteluista voi tulla tunne, että yhden ihmisen mielipiteellä ei ole merkitystä. Kun keskustelemme mielipiteistämme muiden kanssa, saamme itse lisää tietoa ja voimme tuoda omat näkemyksemme muiden tietoon.

Kun keskustelet muiden kanssa, sinun täytyy ottaa huomioon monenlaisia mielipiteitä ja perustella omia näkemyksiäsi muille. Oma näkemyksesi ei aina voita. Voit joutua antamaan periksi ja joustamaan. Keskustelemalla voi löytää ratkaisuja, joihin kaikki ovat tyytyväisiä.

Joskus voi tuntua siltä, että muut ovat sinua vastaan. Silloin kannattaa miettiä, mihin kaikkeen voisit itse vaikuttaa. Voit vaikuttaa siihen, millainen asenteesi on eri tilanteita kohtaan ja miten toimit niissä. Jos et itse halua vaikuttaa asioihin, sinun täytyy tyytyä siihen, mitä muut päättävät. Siksi on hyvä oppia osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin.

Oman koulun, asuinalueen tai taloyhtiön asioihin voi vaikuttaa olemalla mukana yhdistyksissä, joissa yhteisistä asioista päätetään. Koko Suomea koskevissa asioissa päätösvalta on kansalla. Kansaa edustaa eduskunta, joka valitaan vaaleilla. Vaaleissa kaikilla täysi-ikäisillä Suomen kansalaisilla on oikeus äänestää.