Koulussa olevan ongelman ratkaiseminen

Oppilaiden suusta kuulee usein valitusta erilaisista koulun epäkohdista: tiloista, ruoasta, oppimateriaaleista jne. On helppo valittaa, jos ajattelee, ettei kuitenkaan voi itse tehdä asioille mitään. Tehtävän avulla autetaan oppilaita ottamaan itse vastuuta epäkohtien korjaamisesta ja huomaamaan, että usein asiat korjaantuvat helposti pienillä muutoksilla ja asenteen korjauksella. Jatkuva valitus asioista lannistaa sen sijaan helposti kaikkien mielen.

Yhdessä voidaan pohtia vastauksta usein kuultuun kysymykseen "miksei koulu tee mitään?". Silloin on hyvä käsittää, mikä on koulu, keitä siellä toimii ja kenelle kysymys on todellisuudessa tarkoitettu.

Ratkaisuehdotuksia voi kehittää niin, että ratkaisija tulisi mahdollisimman lähelle oppilaita. Esimerkiksi jos ongelmana on huonot tuolit jossakin koulun tilassa ja korjausehdotus uusien tuolien hankinta, voidaan miettiä, miten oppilaat voisivat itse tehdä nykyisistä tuoleista mukavammat vaikkapa päällystämällä tai tyynyillä ja raheilla. Ehdotuksena voi olla myös myyjäisten järjestäminen uusien tuolien rahoittamiseksi. Ratkaisuehdotuksena pelkkä uusien tuolien hankinta ajateltaisiin todennäköisesti helposti aikuisten tehtäväksi.

Lisätehtäväehdotus:

Harjoitusta voidaan hyödyntää työskentelyalustana oppilaskunnan hallituksen tai työryhmän kokouksessa ongelmia käsiteltäessä.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa
Yhteiskuntaoppi: aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L6: työelämätaidot ja yrittäjyys
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen