Miten vaikutan minua koskeviin asioihin?

Tavoitteena ei ole käydä taulukon kaikkia esimerkkejä läpi kaikkien oppilaiden kanssa, vaan valita taulokosta kullekin oppilaalle sopivat kohdat. Taulukkoa voi käyttää myös keskustelupohjana. Opettajan tehtävä on keskustelun avulla osoittaa kullekin oppilaalle hänelle sopivat aiheet täytettäviksi. Osa taulukon täyttämiseksi käytävästä keskustelusta voi olla sellaista, jota oppilaan tulee käydä kotona huoltajiensa kanssa.

Tavoitteena on pysytellä pienissä, oppilaan arkea koskettavissa asioissa, eikä pohtia suuria valtakunnallisia asioita. Vaikuttamisen mahdollisuus itselle läheisiin aiheisiin ja halu vaikuttaa omaan arkeen ovat hyvä motivaattori laajempialaiseen vaikuttamiseen myöhemmin elämässä.

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Tuettu päätöksen teko – Opas päätöksentekijälle ja tukihenkilölle on Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama opas, johon on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksen tekijälle että tukihenkilölle.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, demokraattinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen
Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L7: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen