Aikuiset apuun päätöksentekoon

Lapset ja nuoret saattavat usein ajatella, että aikuiset tekevät heitä koskevia päätöksiä mielivaltaisesti, sattumanvaraisesti tai tarkoituksella heitä kiusaten. Erityisesti lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten on joskus vaikea nähdä sosiaalityöntekijän ratkaisuja itselleen myönteisinä. Harjoituksen avulla voidaan pohtia perusteluja erilaisille ratkaisuille ja sille, miksi aikuinen saattaa ratkaista asian eri tavalla kuin lapsi tai nuori itse toivoisi.

Mitä vanhemmaksi nuori tulee, sitä suuremmista asioista hän pääsee tai joutuu päättämään itse. Samalla hän joutuu kantamaan vastuun päätöksistään, mikä saattaa herättää pelkoa ja ahdistusta nuoren ajatuksissa. Esimerkiksi jatko-opintopaikan valinta on suuri loppuelämään tai ainakin moneen seuraavaan vuoteen vaikuttava päätöstilanne, jossa nuori voi tarvita paljon aikuisen apua ja tukea. Aikuinen voi jakaa vastuuta päätöksestä nuoren kanssa, mutta asiasta pitää sopia yhdessä. Harjoituksen avulla nuori voi pohtia, miten aikuiset voivat olla hänen tukenaan erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Harjoituksen tekemisen yhteydessä voidaan pohtia:

  • Miksi aikuisilta kannattaa joskus kysyä apua päätöksentekotilanteissa?
  • Olisitko tehnyt jonkin päätöksen toisin ilman aikuisen apua? Olisiko päätös ollut kannaltasi parempi vai huonompi? Miksi?
  • Jos tekemäsi päätös osoittautuu huonoksi, miten aikuinen voi olla apunasi tilanteessa?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Tuettu päätöksen teko – Opas päätöksentekijälle ja tukihenkilölle on Savon Vammaisasuntosäätiön tuottama opas, johon on koottu tietoa ja työvälineitä sekä päätöksen tekijälle että tukihenkilölle.

Harjoitukseen on liitteenä kuvasivu.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta
Kotitalous: asuminen ja yhdessä eläminen
Äidinkieli ja S2: toimiminen vuorovaikutustilanteissa

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot