Ikärajat

Ikään perustuvia rajoitteita on paljon liittyen muun muassa liikenteeseen, peleihin, elokuviin ja päihteisiin. Ikärajat ovat vaikea kysymys, ja ne herättävät usein oppilaissa hämmennystä ja epätietoisuutta. Ikärajamerkintöjen löytäminen ja tulkitseminen on joskus vaikeaa. Monia mietityttää, miksi ja millä perusteella jokin ikäraja on säädetty.

Vaikka ikään sidotut rajoitukset olisivatkin vaikeita noudattaa, ikärajojen noudattamisen liittyvät syyt on hyvä selvittää oppilaiden kanssa. Erityisesti oppilaiden pitäisi ymmärtää, mitä seuraa, jos jättää huomioimatta iän rajoituksissa, joissa siitä on jotakin säädetty. Harjoituksen avulla oppilaille hahmottuu käsitys siitä, miten monessa tilanteessa ikävuosilla on merkitystä. Olennaista on huomata, että ikärajat eivät ole pelkästään rajoitteita vaan myös mahdollisuuksia.

Harjoitusta tehtäessä voidaan pohtia yhteisesti:

  • Mitkä ikärajat koskettavat sinua nyt?
  • Mikä ikä antaa eniten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa vaikuttajana?
  • Mitä ikärajaan liittyvää säädöstä et haluaisi noudattaa? Mikset?
  • Kenen tehtävä on valvoa, että ikärajoja noudatetaan silloin, kun ne rajoittavat? Entäpä silloin, kun ne mahdollistavat jotakin?

Harjoitukseen liittyviä materiaalivinkkejä ja -linkkejä:

Wikipediasta löytyy sivusto, johon on koottu kaikki ikärajoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Oppiaineet, joihin harjoitus liittyy:

Yhteiskuntaoppi: arkielämä ja oman elämän hallinta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Laaja-alainen osaaminen, jota harjoitus toteuttaa:

L2: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot